Projekt badawczy własny Nr N N312 208136, pt. „Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych gatunków ryb z importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo w Polsce rybami bałtyckimi i hodowlanymi” jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2009-2011.