Rekomendowane dawki, dopuszczalne poziomy, tolerowane pobranie

Tabela 1. Dzienne zalecane spożycie (RDA) składników żywności.

Składnik żywnościJednostkaZalecane spożycieŹródło rekomendacji
Witamina Aµg800Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Witamina D3µg5Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Witamina Emg12Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Witamina Kµg75Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Potasmg2000Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Wapńmg800Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Fosformg700Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Magnezmg375Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Żelazomg14Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Cynkmg10Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Miedźµg1000Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Fluormg3,5Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Selenµg55Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Jodµg150Dyrektywa Komisji 2008/100/WE
Energia z tłuszczu%20-35Zalecenia FAO/WHO (2008)
Stosunek kwasów omega-6/omega-35Zalecenia FAO/WHO (2008)
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA
- profilaktyka chorób serca
mg500Circulation– Journal of the American Heart Association (2002)
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA
-– pacjenci z objawami chorób serca
mg1000Circulation– Journal of the American Heart Association (2002)
Kwasy tłuszczowe EPA+DHA
-– pacjenci wymagający obniżenia poziomu trójglicerydów
mg2000-4000aCirculation– Journal of the American Heart Association (2002)
Niezbędne aminokwasyg5,59bwg. Gawędzki J -– red "„Biaka w żywnośœci i żywieniu”" - 1997
Lizynag0,66bwg. Gawędzki J -– red "„Biaka w żywnośœci i żywieniu”" - 1997
Metionina + cysteinag0,85bwg. Gawędzki J -– red "„Biaka w żywnośœci i żywieniu”" - 1997
a - pod kontrolą lekarza
b - dla konsumenta o wadze 70 kg

Tabela 2. Maksymalne dopuszczalne poziomy substancji niepożądanych w rybach i przetworach rybnych

Substancja niepożądanaJednostkaDopuszczalny poziomaPrzypis
Poziomy obowiązujące w Polsce i krajach Unii
Ołówmg/kg0,3Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Kadmmg/kg0,05Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Rtęćmg/kg0,5Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Cyna nieorganiczna - konserwymg/kg200Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Suma dioksyn/furanów (WHO PCDD/F-TEQ) 1998ng/kg4Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Suma dioksyn/furanów i dioksynopodobnych PCB
(WHO-PCDD/F+ dl-PCB-TEQ) 1998
ng/kg8bRozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Benzo[a]pirenmg/kg2cRozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006
Poziomy dla innych substancji niepożądanych
ΣDDTmg/kg1eCouncil Directive 86/363/EEC
α-HCHmg/kg0,02eCouncil Directive 86/363/EEC
γ-HCHmg/kg0,2e
HCBmg/kg0,1eCouncil Directive 86/363/EEC
ΣPCB6µg/kg75Maksymalny poziom w Belgii
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµg/kg2dCommission Decision 2003
Nitrofuran i jego metabolityµg/kg1dCommission Decision 2003
Chloramphenicolµg/kg0,3dCommission Decision 2003
a - dotyczy mięsa ryb popularnych na polskim rynku
b - dla węgorza 12 WHO-TEQ ng/kg
c - dla ryb wędzonych 5 mg/kg
d - Minimum Required Performance Limits (MRPL)
e - dla żywności pochodzenia zwierzęcego (nie bezpośrednio dla ryb)

Tabela 3. Tymczasowa tolerowana dawka tygodniowego pobrania.

SkładnikTolerowana dawka tygodniowego pobraniaPrzypis
Arsen15µg/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
Kadm7µg/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
Ołów25 µg/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
Rtęć1,6 µg/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
PCDD/F + dl- PCB14 pg WHO-TEQ/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
Polibromowane dibenzo etery PBDE1,75 µg/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2005) 236, 1-118
ΣDDT35 µg/kg masy ciałaDawka akceptowalna w Japonii
ΣHCH87,5 µg/kg masy ciałaDawka akceptowalna w Japonii
ΣPCB735 µg/kg masy ciałaDawka akceptowalna w Japonii
Związki cynoorganiczne0,7 µgSn/kg masy ciałaThe EFSA Journal (2004)