Składniki odżywcze i substancje niepożądane w importowanych rybach hodowlanych

Panga (Pangasius hypophthalmus)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g12,9
Tłuszczg1,3
Wodag84,7
Popiółg1,1
Strawność białka%98,2
Energiakcal64
EnergiakJ267,42,4
Magnezmg19,35,1
Wapńmg7,50,94
Fosformg23733,9
Cynkmg0,171,7
Miedźµg80,8
Selenµg8,715,8
Witamina Aµg1,610,2
Witamina AIU4,88
Witamina D3µg0,316,2
Witamina D3IU12,4
Witamina Emg0,21,7
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg524,4
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg499,6
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg218,7
Kwasy omega-3mg48,5
Kwasy omega-6mg170,2
EPA+DHAmg24,85,0b
omega-3/omega-60,28
Aminokwasy niezbędneg5,91105,7
Lizynag1,37207,6
Metionina+cysteinag0,5463,5
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg0,541,45
Kadmµg0,260,16
Ołówµg2,40,41
Σ DDTµg0,0290,004
Σ HCHµg0,0410,002
Σ PCB6µg0,0030,0004
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,0011
dl-PCBngWHO-TEQ0,0005
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,00160,49
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSnponiżej LOQd
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo
d - LOQ – granica oznaczalności

Tilapia (Oreochromis nilotilus)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g16,4
Tłuszczg2
Wodag81,2
Popiółg0,5
Strawność białka%98,4
Energiakcal84,4
EnergiakJ352,82,94
Magnezmg21,95,8
Wapńmg11,31,4
Fosformg215,330,8
Cynkmg0,292,9
Miedźµg5,10,51
Selenµg17,231,3
Witamina Aµg6,230,78
Witamina AIU18,88
Witamina D3µg38760
Witamina D3IU1520
Witamina Emg0,54,2
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg676,8
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg632,8
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg608
Kwasy omega-3mg189,3
Kwasy omega-6mg413
EPA+DHAmg70,814,2b
omega-3/omega-60,46
Aminokwasy niezbędneg7,19128,6
Lizynag1,71259,1
Metionina+cysteinag0,6778,8
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg0,491,3
Kadmµg0,260,16
Ołówµg2,380,41
Σ DDTµg0,0490,006
Σ HCHµg0,1030,005
Σ PCB6µg0,0120,0015
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,0019
dl-PCBngWHO-TEQ0,0011
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,0030,92
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSn0,0230,14
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo