Składniki odżywcze i substancje niepożądane w importowanych rybach oceanicznych

Mintaj (Theragra chalcogramma)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g12,2
Tłuszczg0,09
Wodag86,7
Popiółg1
Strawność białka%97,5
Energiakcal50,4
EnergiakJ210,71,8
Magnezmg19,15,1
Wapńmg16,72,1
Fosformg219,631,4
Cynkmg0,282,8
Miedźµg17,11,7
Selenµg15,428
Witamina Aµg10,21,3
Witamina AIU30,9
Witamina D3µg0,285,6
Witamina D3IU11,2
Witamina Emg0,625,2
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg17,9
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg7,31
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg60,83
Kwasy omega-3mg58,34
Kwasy omega-6mg2,5
EPA+DHAmg56,0211,2b
omega-3/omega-623,38
Aminokwasy niezbędneg5,68
Lizynag1,33
Metionina+cysteinag0,54
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg0,962,6
Kadmµg0,750,46
Ołówµg1,050,18
Σ DDTµg0,00340,0004
Σ HCHµg0,0150,0007
Σ PCB6µg0,00230,0003
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,0007
dl-PCBngWHO-TEQ0,0008
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,00150,46
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSnponiżej LOQd
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo
d - LOQ – granica oznaczalności

Sola (Limanda aspera)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g13,4
Tłuszczg0,5
Wodag85
Popiółg1,1
Strawność białka%97,9
Energiakcal58,9
EnergiakJ246,32,1
Magnezmg16,64,4
Wapńmg15,31,9
Fosformg294,142
Cynkmg0,262,6
Miedźµg141,4
Selenµg15,628,4
Witamina Aµg9,231,2
Witamina AIU28
Witamina D3µg4,3787,4
Witamina D3IU174,8
Witamina Emg0,756,3
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg116,6
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg78,3
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg283
Kwasy omega-3mg259,7
Kwasy omega-6mg23,9
EPA+DHAmg207,441,5b
omega-3/omega-610,84
Aminokwasy niezbędneg5,71102,1
Lizynag1,24187,9
Metionina+cysteinag0,5969,4
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg4,7912,8
Kadmµg0,350,21
Ołówµg1,560,27
Σ DDTµg0,0170,002
Σ HCHµg0,0380,002
Σ PCB6µg0,0150,002
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,0009
dl-PCBngWHO-TEQ0,0021
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,0030,92
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSn0,0230,14
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo