Składniki odżywcze i substancje niepożądane w rybach bałtyckich

Dorsz bałtycki (Gadus morhua membras)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g17,4
Tłuszczg0,08
Wodag81,5
Popiółg1,1
Strawność białka%98,5
Energiakcal70,8
EnergiakJ295,82,5
Magnezmg34,29,1
Wapńmg14,41,8
Fosformg222,831,8
Cynkmg0,474,7
Miedźµg13,31,3
Selenµg12,823,3
Witamina Aµg15,11,9
Witamina AIU45,8
Witamina D3µg0,6813,6
Witamina D3IU27,2
Witamina Emg0,564,7
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg18,4
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg6,5
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg51,6
Kwasy omega-3mg47,9
Kwasy omega-6mg3,7
EPA+DHAmg44,68,9b
omega-3/omega-613,04
Aminokwasy niezbedneg7,69137,6
Lizynag1,86281,8
Metionina+cysteinag0,7588,2
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg4,7212,6
Kadmµg0,10,06
Ołówµg1,020,17
Σ DDTµg0,0330,005
Σ HCHµg0,0760,004
Σ PCB6µg0,040,006
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,008
dl-PCBngWHO-TEQ0,097
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,10542,8
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSn0,110,66
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg)
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo

Śledź bałtycki (Clupea harengus membras)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g18,1
Tłuszczg3,7
Wodag76,7
Popiółg1,4
Strawność białka%98,4
Energiakcal106,8
EnergiakJ446,63,8
Magnezmg55,514,8
Wapńmg73,69,2
Fosformg23433,4
Cynkmg1,0710,7
Miedźµg656,5
Selenµg22,240,4
Witamina Aµg53,36,7
Witamina AIU161,5
Witamina D3µg8,82176,4
Witamina D3IU352,8
Witamina Emg0,65
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg1011,6
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg1085,9
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg1439,6
Kwasy omega-3mg1216,8
Kwasy omega-6mg222,8
EPA+DHAmg940,9188,2b
omega-3/omega-65,46
Aminokwasy niezbędneg7,99142,9
Lizynag1,72260,6
Metionina+cysteinag0,7588,2
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg6,5817,6
Kadmµg2,141,3
Ołówµg1,950,35
Σ DDTµg1,680,21
Σ HCHµg1,840,09
Σ PCB6µg1,770,22
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,12
dl-PCBngWHO-TEQ0,13
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,2576,5
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSn0,321,96
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg)
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo

Łosoś bałtycki (Salmo salar)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g18,4
Tłuszczg13,1
Wodag67,3
Popiółg1,2
Strawność białka%98,4
Energiakcal190,8
EnergiakJ797,56,7
Magnezmg297,7
Wapńmg17,52,2
Fosformg304,843,5
Cynkmg0,313,1
Miedźµg303
Selenµg26,448
Witamina Aµg15,21,9
Witamina AIU46,1
Witamina D3µg25,3506
Witamina D3IU1012
Witamina Emg1,3511,3
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg3043,3
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg3268,7
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg6211,7
Kwasy omega-3mg5472,8
Kwasy omega-6mg738,9
EPA+DHAmg3807,2761,4b
omega-3/omega-67,41
Aminokwasy niezbędneg8,03143,6
Lizynag1,61243,9
Metionina+cysteinag0,894,1
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg5,2914,2
Kadmµg0,20,12
Ołówµg1,630,28
Σ DDTµg5,060,62
Σ HCHµg5,710,28
Σ PCB6µg4,470,55
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,35
dl-PCBngWHO-TEQ0,6
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,95290,8
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSnponiżej LOQd
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg)
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo
d - LOQ – granica oznaczalności