Składniki odżywcze i substancje niepożądane w rybach hodowanych w Polsce

Karp (Cyprinus carpio)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g16,7
Tłuszczg5,1
Wodag77,7
Popiółg0,6
Strawność białka%98,6
Energiakcal113,1
EnergiakJ472,63,9
Magnezmg26,97,2
Wapńmg32,74,1
Fosformg209,329,9
Cynkmg0,535,3
Miedźµg262,6
Selenµg9,216,7
Witamina Aµg7,690,96
Witamina AIU23,3
Witamina D3µg7,46149,2
Witamina D3IU298,4
Witamina Emg0,282,3
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg1316,4
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg2491,1
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg1067,8
Kwasy omega-3mg565,5
Kwasy omega-6mg502,2
EPA+DHAmg214,542,9b
omega-3/omega-61,13
Aminokwasy niezbędneg7,34131,3
Lizynag1,74263,6
Metionina+cysteinag0,6880
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg3,7310
Kadmµg0,210,13
Ołówµg1,110,19
Σ DDTµg0,80,1
Σ HCHµg0,860,04
Σ PCB6µg0,140,02
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,008
dl-PCBngWHO-TEQ0,006
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,0144,29
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSnponiżej LOQd
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca (przy rekomendowanej dziennej dawce EPA+DHA – 500 mg)
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo
d - LOQ – granica oznaczalności

Pstrąg (Oncorhynchus mykiss)

Składniki w tkance mięśniowej badanych rybJednostkaZawartość w 100g mokrej masy% RDAa w 100 g
1. Skład podstawowy i składniki odżywcze
Białko (NX6,25)g18,9
Tłuszczg7,4
Wodag73
Popiółg0,8
Strawność białka%98,4
Energiakcal142,4
EnergiakJ595,14,96
Magnezmg28,17,5
Wapńmg28,23,5
Fosformg277,539,6
Cynkmg0,333,3
Miedźµg323,2
Selenµg15,628,4
Witamina Aµg43,15,4
Witamina AIU130,6
Witamina D3µg8160
Witamina D3IU320
Witamina Emg0,937,8
Nasycone kwasy tłuszczowe (SFA)mg1563,4
Jednonienasycone kwasy tłuszczowe (MUFA)mg2235,5
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA)mg3275,4
Kwasy omega-3mg2652,9
Kwasy omega-6mg622,5
EPA+DHAmg1804360,8b
omega-3/omega-64,26
Aminokwasy niezbędneg8,72156
Lizynag1,92290,9
Metionina+cysteinag0,7891,8
2. Substancje niepożądane% PTWIc
Rtęćµg5,4814,7
Kadmµg0,320,2
Ołówµg1,440,25
Σ DDTµg0,460,06
Σ HCHµg0,50,03
Σ PCB6µg0,530,06
Dioksyny/furany (PCDD/Fs)ngWHO-TEQ0,007
dl-PCBngWHO-TEQ0,032
PCDD/F+dl-PCBngWHO-TEQ0,03911,94
Związki cynoorganiczne (OTC)µgSnponiżej LOQd
Zieleń malachitowa+fiolet krystalicznyµgponiżej 0,2
Nitrofuran i metabolityµgponiżej 0,1
chloramfenikolµgponiżej 0,03
a - rekomendowana dawka dziennego pobrania – mężczyzna 70 kg o średniej aktywności
b - w profilaktyce chorób serca
c - % tolerowanej dawki tygodniowego pobrania przez osobę o wadze 70 kg przy 2 posiłkach 150g tygodniowo
d - LOQ – granica oznaczalności