Archive for category: Substancje odzywcze

Makro i mikroelementy – głównie fosfor, selen, jod i fluor

28 października, 2010 (06:15) | Substancje odzywcze | By: admin

Wszystkie składniki mineralne zarówno makro- jak i mikroelementy są niezbędnymi składnikami odżywczymi i muszą być dostarczone do organizmu z pożywieniem. Ich poziom i wzajemne proporcje w tkankach i komórkach decydują o stanie zdrowia i wpływają na metabolizm innych składników pożywienia. Ryby i przetwory rybne są dobrym źródłem m.in. fosforu, selenu, jodu i fluoru. W stosunku […]

Łatwo przyswajalne białka o strawności ponad 90%

28 października, 2010 (06:15) | Substancje odzywcze | By: admin

Białka stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka i wielu czynnych biologicznie związków jak np. enzymy czy hormony. O wartości odżywczej decyduje przede wszystkim zawartość w białku aminokwasów egzogennych (niezbędnych, takich których organizm nie jest w stanie syntetyzować) oraz suma aminokwasów endogennych (takich, które organizm może syntetyzować). Białka ryb i przetworów rybnych zawierają wszystkie […]

Niezbędne aminokwasy w tym lizyna, metionina i cysteina

28 października, 2010 (06:15) | Substancje odzywcze | By: admin

Lizyna, metionina i cysteina należą do grupy aminokwasów niezbędnych, które nie są syntetyzowane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane wraz z pożywieniem. Określając jakość białka, wykorzystuje się pojęcie aminokwasu ograniczającego, to jest aminokwasu niezbędnego, który w białku danego posiłku występuje w najmniejszej ilości w porównaniu do białka wzorcowego (w skład białka wzorcowego wchodzą aminokwasy […]

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – witamina D3

28 października, 2010 (06:14) | Substancje odzywcze | By: admin

Witamina D3 jest dostarczana do organizmu człowieka poprzez syntezę zachodzącą pod wpływem promieni UV oraz z pożywieniem. Z uwagi na to, że w naszym klimacie dostęp promieni UV do skóry jest ograniczony, witaminę D3 trzeba uzupełniać w pożywieniu. Działanie witaminy D3: umożliwia wchłanianie wapnia i fosforu wpływa na kształtowanie się kości i zębów działa korzystnie […]

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3

28 października, 2010 (06:12) | Substancje odzywcze | By: admin

Kwasy tłuszczowe występujące naturalnie wchodzą w skład tłuszczów lub występują w postaci „wolnej” jako tzw. wolne kwasy tłuszczowe. Ogólny wzór kwasów tłuszczowych R-COOH, gdzie; R – łańcuch węglowodorowy COOH – grupa karboksylowa Estrowe połączenie 3 cząsteczek kwasów tłuszczowych z cząsteczką glicerolu (alkohol trój hydroksylowy) tworzy trójglicerydy – tłuszcze. Podział kwasów tłuszczowych ze względu na stopień […]